Craps

Craps är ett väldigt omtyckt och vanligt förekommande tärningsspel på casinon som spelas med hjälp av två sexkantiga tärningar. Det har funnits länge och har korrigerats en del med tiden, men man tror att det har sitt ursprung från Hazardspel. En av anledningarna till att det har hängt med under en lång tid kan vara att det går att spela Craps precis var som helst, vilket människor i alla tider också har gjort. Spelets regler kan till en början verka förvirrande att hålla reda på fast när man lärt sig hur det går till, något som vanligtvis inte tar så lång tid som man tror, är det ett extremt roande och omväxlande tärningsspel.

Spelets regler i korta drag

Craps inleds med att spelaren chansar på om det kommer att bli en vinnande eller förlorande omgång. Spelbordet är indelat i olika områden, som representerar olika satsade belopp. När spelmarkerna ligger på vald plats, startar Craps på riktigt genom att tärningarna kastas. Slår man siffran 7 eller 11 så vinner man det man satsat, medan man förlorar insatsen om tärningarna visar 2, 3 eller 12. Kastar man något av de resterande talen innebär det att man har upprättat en "point" och värdet markeras. När det sker ska spelaren fortsätta att slå tärningen tills den visar en sjua. Sker det innan man återigen kastar sin "point" förlorar man, medan man vinner om det blir tvärtom.

Man måste satsa för att vinna

Dessutom finns det såklart flera möjliga satsningar. Exempel på sådana är "Don't pass" som innebär att man chansar på att spelaren inte kommer att lyckas med sitt kast och "Pass" som innebär att man tror att spelaren kommer att upprätta en "point" eller slå något av de vinnande talen 7 eller 11 på det första slaget. Vidare kan man också satsa på om det blir "come" eller "don't come". Det första betyder ungefär att man tror att spelaren kommer att misslyckas med sitt andra eller tredje kast och därmed slå siffran 2 eller 3. Det andra däremot kan liknas vid en "pass" fast som gäller under hela spelet. Därefter följer en rad mindre vanliga satsningar som "stor 6" som betyder att spelaren tror att en sexa kommer att slås innan en sjua, "7" som betyder att man tror att nästa kast blir en sjua och "ojämna" vilket är en chansning på en av de fyra först nämnda satsningarna.

Ett spel som passar alla

Craps är omtyckt av många och har varit det i flera år, kanske för att det inte riktar sig till någon speciell målgrupp och är så lättillgängligt. På casinon betraktas det som ett fartfyllt och medryckande bordsspel och man kan ofta höra höga rop runt bordet. Craps är ett otroligt spännande spel som kan resultera i höga vinster. Trots att det inte finns något casino i Sverige som erbjuder spelet så finns det möjlighet att spela det online, vilket kan var ett bra sätt att öva och lära sig spelreglerna.